شناسنامه نشریه

  • صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
    مدیر مسئول: سيداكبر حسيني قلعه‎ بهمن
    سردبیر: حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر احمدحسين شريفي
  • هیئت تحریریه
سوسن آل‌رسول
علی ارشد ریاحی
سیداكبر حسینی قلعه‌بهمن
احمدحسین شریفی
 
محمدعلی شمالی
ابوالفضل محمودی
علی مصباح
حسن نقی‌زاده
 

 

  • شاپای چاپی: 8116-2008

بررسي تطبيقي ارکان دعا در قرآن و عهدين فاطمه خليفات/ جواد باغباني آراني (ص 7)

شأن اخلاقي محيط‌‌زيست از نگاه اسلام و مسيحيت مهدی احمدی/ سید اکبر حسینی قلعه بهمن (ص 47)

مقايسه تطبيقي جرم زنا در متون فقهي اماميه و کتب مقدس يهود مينا عيسوند/ سيد علي رباني موسويان (ص 65)

بررسي تطبيقي ديدگاه متون مقدس اديان ابراهيمي و دانش پزشکي درباره آميزش در دوره عادت ماهانه یحیی نورمحمدی نجف‌آبادی/ ایران سلیمانی/ زینب توکل/ محمدرضا نورمحمدی (ص 87)

مرجعيت سياسي در يهوديت تا قبل از پيدايش صهيونيسم امحمدرضا كريمي والا/ ميرعباس مهدوي فرد/ احمد آقائي ميبدي (ص 103)