رضا قزي

بررسي چالش‎هاي الهيات مسيحي در مديريت بحران شوراي واتيكاني دوم

رضا قزي / دانشجوي دکتری گروه ادیان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    Rghaz@ymail.com
چكيده
سازمان کلیسا در عمر طولانی خود، با بحران‎های بسياری مواجه بوده است، ازاين‌رو، برای برون رفت از بحران‌های پیش‎رو، چاره‎ای جز انجام اصلاحات در بسیاری از زمینه‎های الهیاتی، در شورای واتیکانی دوم نداشت. این مقاله، با هدف کشف مؤلفه‌های بحران و شیوه مهار آن را توسط ارباب کلیسا مورد بررسی قرار می‌دهد. سؤال اصلی پژوهش، این است که کلیسا چگونه توانست بحران‎های فرهنگی ـ دینی، ناشی از آموزه‎های الهیاتی پیش ‏آمده را مدیریت کند؟ و به چه ميزان در اداره این بحران موفق بود؟ در پاسخ، کلیسا برای بحران فوق، سه مرحلة مدیریت پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران را اتخاذ نمود. برخی اقدامات مرحلة اول، استفاده از حربه‌هاي سانسور، اعلان فهرست کتاب‌هاي ممنوعه، دادگاه تفتيش عقايد و سرانجام، شکنجه و اعدام نوآوران، به جرم بدعت‌گذاري بود. و اقدامات حین بحران توسط کلیسا شامل مکتب تومايی نو و الاهيات جديد، روی آوری به پژوهش علمی، تشکیل شورای واتیکانی دوم. اقدامات پس از بحران، شامل اصلاح آيين عبادی، وحدت کليساها، کمونيسم ستيزی، آزادي انتخاب دين، اعتراف به برخی اشتباهات گذشته کليسای کاتوليک می‎شود.
کلیدواژه‌ها: بحران، مدیریت بحران، کلیسا، کاتولیک، شورای واتیکانی دوم.


 

شماره مجله: 
35
شماره صفحه: 
47

نقد و بررسي نظريه «وحدت‏ متعالي‏ اديان» با تكيه بر ديدگاه فريتيوف شوآن

سال چهارم، شماره اول زمستان، 1391، ص 105 ـ 129
Ma'rifat-i Adyān, Vol.4. No.1, Winter 2013

رضا قزي* / سيدعلي حسني**

چكيده
يكي از گفتمان‏ هاي مهم در حال حاضر، جريان سنت‏گرايان است كه به بررسي «سنّت» به‌عنوان پديده‏اي با منشأ الهى مي‏پردازد. جريان سنت‏گرا، هر سنتى را جلوه‏اي از جلوه‌هاي خورشيد هدايت و موجي از درياي حقيقت مي‏داند. اين نوشتار، با رويكردي گزارشي، تحليلى به اين موضوع مي‏پردازد كه چگونه مي‏توان به اين رهيافت رسيد كه آيا سنت موردنظر سنت‏گرايان، پاسخ مناسبي براي نيازهاي انسان معاصر دارد؟ هدف اين مقاله، در عين ارائه يك چارچوب نظرى براى شناخت جريان سنت‌‏گرا در سدة اخير، بررسي ديدگاه «وحدت متعالي اديان» از منظر شوآن را وجهه همت خويش قرار داده است. اين پژوهش، از يك‌سو خود مقدمه‏ اى است براى جريان‏شناسى تفكر دينى معاصر و از سوي ديگر پى‏جويى و بهره ‏گيرى از آنها براى به‏ سازى معرفت دينى و رويارويى منطقى با پرسش ‏ها و چالش‏ هاى فراروى مطالعات جريان‏ شناسانه است.
كليدواژه‌ها: سنت‏، سنت‏گرايان، فريتيوف شوآن، حكمت جاودان، وحدت متعالي اديان.

شماره مجله: 
13
شماره صفحه: 
105
محتوای تغذیه